Politika privatnosti 

Datum stupanja na snagu 24. svibnja 2018

Bolton Croatia d.o.o, s registriranim sjedištem u Karlovačka Cesta 2 E 10000 Zagreb Croatia
 („Društvo“ ili „mi“), u ulozi autonomnog kontrolora podataka i povezanog društva skupine poduzeća poznate kao Bolton Grupa („Grupa“), želimo Vas obavijestiti o načinu na koji prikupljamo, koristimo i otkrivamo osobne podatke o Vama ili koje smo primili od Vas putem mrežne lokacije www.airmax.hr („Mrežna lokacija“), u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka te uz posebnu referencu na: (i) Propis (EU) br. 679 od 27. travnja 2016. godine (tzv. Opća uredba o zaštiti podataka ili „GDPR“), na snazi od 25. svibnja 2018. godine; te (iii) svim drugim aktima, nalozima, propisima ili odredbama nadležnih nacionalnih i europskih tijela za zaštitu podataka – u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „Važeći zakoni za zaštitu podataka 

Molimo Vas da uočite da Usluge mogu uključivati, između ostalog, mogućnost sudjelovanja na nagradnim natječajima, lutrijama, natjecanjima i drugim inicijativama koje organizira Društvo na pojedinačnoj osnovi, također u suradnji s Grupom.

 

1. Što i koga pokriva ova politika privatnosti?

Društvo predstavlja kontrolora podataka za osobne podatke (tj. sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja jest ili može biti identificirana, za koju se koristi i naziv subjekt podataka) koje prikupljamo od Vas i o Vama putem mrežne lokacije te za usluge koje se obrađuju u skladu s uvjetima ove Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti te naša Politika u vezi s kolačićima odnose se na sve korisnike, uključujući i one koji koriste mrežnu lokaciju i usluge bez registracije ili predbilježbe na pojedinu uslugu.

2. Koju vrstu osobnih podataka u vezi s vama prikupljamo?

Društvo prikuplja (1) podatke koje ste dobrovoljno podijelili s Društvom, (2) podatke o aktivnosti prilikom pristupanja i interakcije s mrežnom lokacijom ili uslugom te (3) dodatne informacije. Preciznije, Društvo prikuplja sljedeće podatke od Vas i o Vama:

  1. Registracijski podaci: prikupljaju se putem našeg registracijskog obrasca.
  2. Podaci koje ste dobrovoljno podijelili s Društvom: možemo prikupljati Vaše osobne podatke (poput imena i prezimena, e-pošte, adrese, telefonskog broja itd.) ako podnesete zahtjev putem obrasca za kontakt koji Vam je dostupan na mrežnoj lokaciji, ako registrirate račun na mrežnoj lokaciji ili ako pristajete koristiti naše usluge; 
  3. Podaci o aktivnosti: prilikom pristupa i interakcije s mrežnom lokacijom ili uslugama, možemo prikupljati određene informacije o tim posjetima. Na primjer, kako bi omogućili Vašu konekciju s mrežnom lokacijom ili uslugama, naši poslužitelji primaju i bilježe informacije o Vašem računalu, uređaju i pregledniku, uključujući potencijalno i Vašu IP adresu, tip preglednika i druge softverske ili hardverske informacije. Ako pristupite mrežnoj lokaciji ili uslugama s mobilnog ili drugog uređaja, možemo prikupiti jedinstveni identifikator uređaja koji je dodijeljen tom uređaju, geolokacijske podatke i druge transakcijske informacije u vezi s tim uređajem. Mogu se prikupljati i kolačići i druge tehnologije za praćenje (poput kolačića za preglednike, piksela, beacona i Adobe Flash tehnologije, uključujući kolačiće). Ove se tehnologije mogu koristiti i za prikupljanje i pohranjivanje informacija o Vašoj uporabi mrežne lokacije ili usluga, poput stranica koje ste posjetili, sadržaja koji ste pregledali, upita pretraživačima i oglasa koje ste gledali. Za više informacija, molimo posjetite našu Politiku u vezi s kolačićima.
  4. Informacije iz drugih izvora. Možemo dopuniti informacije koje prikupljamo informacijama iz drugih izvora, poput javno dostupnih informacija i komercijalno dostupnih izvora.

Kada Vas informacije koje prikupljamo od Vas i o Vama ne identificiraju kao konkretnu osobu (npr. sirovi, agregatni ili anonimni podaci), izravno ili neizravno, možemo koristiti takve informacije za bilo koju svrhu ili ih dijeliti s trećim stranama, u opsegu koji dozvoljavaju Važeći zakoni za zaštitu podataka.

Ne prikupljamo

  • Financijske informacije od davatelja platnih usluga: u nekim slučajevima, možemo koristiti nepovezani platni servis kako bismo Vam omogućili kupnju proizvoda ili obavljanje plaćanja. U tom slučaju, informacije koje date podlijegat će važećoj politici privatnosti platnog servisa, a ne ovoj Politici privatnosti. 
  • Posebne kategorije osobnih podataka: molimo da nam ne šaljete i ne otkrivate nikakve informacije uključene u posebnu kategoriju osobnih podataka (poput brojeva socijalnog osiguranja, informacija u vezi s rasnim ili etničkim porijeklom, političkim stavovima, vjerskim i drugim uvjerenjima, zdravstvenim stanjem, kaznenim postupcima ili članstvom u sindikatima) na ili putem mrežne lokacije, usluga ili na drugi način.

Povezane usluge. Usluge se mogu povezivati i s mrežnim lokacijama koje vode nepovezana društva, te mogu nositi oglase ili nuditi sadržaj, funkcionalnost, igre, mrežne novine, natječaje ili nagradne igre, ili aplikacije koje izrađuju i održavaju nepovezana društva. Društvo nije odgovorno za prakse privatnosti nepovezanih društava, te jednom kada napustite usluge ili kliknete na oglas, trebate provjeriti važeću politiku privatnosti dotične druge usluge.

3. Zašto prikupljamo vaše osobne podatke?

Obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo od Vas i o Vama kako bismo:

a) omogućili da koristite mrežnu lokaciju i usluge;

b) mjerili i unaprijedili naše usluge i relevantna obilježja;

c) poboljšali Vaš doživljaj mrežne lokacije i usluga;

d) pružili Vam korisničku podršku i odgovorili na Vaša pitanja;

e) pridržavali se naših zakonskih obveza (uključujući i davanje usluga); ili odgovorili na zahtjeve javnih i državnih ovlaštenih tijela;

f) zaštitili prava Društva i drugih: preciznije, mogu nastati situacije u kojima Društvo može otkriti Vaše osobne podatke, uključujući situaciju u kojoj Društvo djeluje u dobroj vjeri da je takva obrada potreba kako bi se: (i) zaštitila, provela ili obranila zakonska prava, privatnost, sigurnost ili imovina Društva ili njegovih zaposlenika, agenata i suradnika (uključujući provedbu naših sporazuma te naših uvjeta uporabe); (ii) zaštitila sigurnost, privatnost i neugroženost korisnika mrežne lokacije ili usluga ili članova javnosti; te (iii) osigurala zaštita protiv prevara ili u svrhe upravljanja rizikom;

g) slali Vam, uz Vaš opcionalni pristanak, individualizirane reklamne i promidžbene poruke u skladu s Vašim preferencijama i osobnim izborima [ZAJEDNIČKI PRISTANAK ZA MARKETING I PROFILIRANJE];

h) podijelili Vaše podatke, uz Vaš opcionalni pristanak, s našim pouzdanim poslovnim partnerima, uključujući druga društva unutar Grupe, kako bismo im omogućili da Vam šalju komercijalne poruke.

Kada Vas informacije koje prikupljamo od Vas i o Vama ne identificiraju kao konkretnu osobu, možemo koristiti takve informacije za dodatne svrhe ili ih dijeliti s trećim stranama.

4. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše osobne podatke?

Obrada Vaših osobnih podataka za svrhe:

a) Točke 3., odlomaka a) do d) ove Politike privatnosti potrebna je za vođenje mrežne lokacije i pružanje usluga;

b) Točke 3., odlomka e) ove Politike privatnosti obvezna je prema važećim zakonima;

c) Točke 3., odlomka f) ove Politike privatnosti temelji se na legitimnome interesu Društva, prema potrebi;

d) Točke 3., odlomka g) ove Politike privatnosti obavlja se na temelju Vašeg opcionalnog pristanka te, ako je moguće, na temelju legitimnog interesa Društva.

Ove aktivnosti obrade podataka nisu obvezne te možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor ili povući svoj pristanak putem modaliteta navedenih u Točki 10. ove Politike Privatnosti.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Društvo će obrađivati osobne podatke koliko je potrebno kako bi se ostvarile namjeravane svrhe slijedom gornje Točke 3. U svakom slučaju, primjenjivat će se sljedeća razdoblja čuvanja:

a) podaci prikupljeni za svrhe Točke 3., odlomaka a) do d) čuvat će se tijekom razdoblja nužnog kako bi Vam se omogućilo korištenje mrežne lokacije ili usluga;

b) podaci prikupljeni za svrhe Točke 3., odlomka e), čuvat će se deset (10) godina kako bi se odgovorilo na zahtjeve subjekata podataka i pridržavalo važećih zakona i propisa, također s obzirom na usluge;

c) podaci prikupljeni za svrhe Točke 3., odlomka f) čuvat će se tijekom razdoblja nužnog kako bi se ostvarili legitimni interesi Društva; 

d) podaci prikupljeni za svrhe Točke 3., odlomka g) čuvat će se tijekom razdoblja nužnog kako bi se ostvarila svrha zbog koje su izvorno prikupljeni, te nikako ne duže od 2 godine.

6. Tko ima pristup vasim osobnim podacima?

S obzirom na gore navedene svrhe, podaci se obrađuju i elektronski i ručno, te su zaštićeni prikladnim mjerama sigurnosti. S obzirom na to, iako Društvo koristi prikladne administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mjere kako bi zaštitilo osobne podatke u njegovom posjedu protiv gubitka, krađe i neovlaštene uporabe, otkrivanja ili izmjene, ono ne može jamčiti isključenost svih mogućih cyber rizika.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Za svrhe u skladu s onima iz Točke 3. ove Politike privatnosti, Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke sa sljedećim kategorijama primatelja unutar Europske unije, u skladu i unutar ograničenja odredaba Točke 7. u nastavku:

a) Druga društva Grupe, prema potrebi;

b) Davatelji usluga – treće strane kojima su povjerene aktivnosti obrade te su propisno imenovani kao obraditelji ili podobraditelji kada to nalažu važeći zakoni (npr. davatelji cloud usluga, drugi subjekti unutar grupe, davatelji usluga ključnih za usluge ili koje ih podupiru – te stoga, kao primjer i bez ograničenja, društva koja pružaju IT usluge, stručnjaci, konzultanti i pravnici – društva koja nastanu uslijed eventualnih spajanja, razdvajanja i drugih transformacija); te

c) Ovlaštena nacionalna tijela kako bi se osiguralo poštivanje važećih zakona;

d) Pouzdani poslovni partneri – treće strane, uz Vaš izričiti pristanak. Kategorije kojima pripadaju takvi poslovni partneri su: (i) potrošačka roba; (ii) osobna njega; (iii) kozmetika; (iv) kućanski proizvodi; (v) ljepila i brtvila; itd. 

8. Prenose li se vaši osobni podaci u inozemstvo?

Vaši osobni podaci mogu se prenositi u zemlje unutar i izvan Europskoga gospodarskog prostora (EEA), posebno u [-].

Europska komisija može priznati neke zemlje izvan EEA kao one koje pružaju prikladnu razinu zaštite podataka u skladu s EEA standardima. Cjelovit popis tih zemalja dostupan je na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Molimo Vas da uočite da su uspostavljene prikladne i podesne mjere zaštite kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili prilikom prijenosa u zemlje izvan EEA, te su stoga takvi prijenosi u skladu s uvjetima i obvezama koje nameću Važeći zakoni za zaštitu podataka.

Nećemo prenositi osobne podatke u zemlje izvan Europskoga gospodarskog prostora .

9. Maloljetnici Mlađi Od 18 Godina

Ova mrežna lokacija ne obraća se osobama mlađim od 18 godina, te Društvo ne prikuplja, prema svojim spoznajama, osobne podatke od ljudi mlađih od 18 godina.

10. Oja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima?

Korisnik može, u bilo kojem trenutku te bez naplate, imati i/ili ostvariti sljedeća prava:

a) pravo na informaciju o svrhama i načinima obrade;

b) pravo na pristup;

c) pravo na dobivanje kopije podataka koja se čuva u inozemstvu te na dobivanje informacija u vezi s mjestom na kojemu se čuvaju takvi podaci;

d) pravo na traženje ažuriranja, ispravka ili integracije podataka;

e) pravo na traženje otkazivanja, anonimizacije ili blokiranja podataka;

f) pravo na ograničenje obrade;

g) pravo na ulaganje prigovora na obradu, u cijelosti ili djelomično, također i u slučajevima kada se obavlja putem automatskog individualnog odlučivanja, uključujući profiliranje;

h) pravo na slobodno povlačenje pristanka na obradu podataka u bilo kojem trenutku.

i) pravo na kontaktiranje djelatnika za zaštitu podataka, prema potrebi;

j) pravo na ulaganje prigovora pred nadležnim nacionalnim tijelom za zaštitu podataka ili pravosudnim organom.

Uz gore navedena prava, od 25. svibnja 2018. godine možete ostvariti i sljedeća prava, slijedom potpune primjenjivosti Uredbe (EU) br. 679 od 27. travnja 2016. godine:

a) pravo na prenosivost podataka (tj. na primitak elektronske kopije Vaših osobnih podataka, ako želite svoje osobne podatke prenijeti sebi ili drugome davatelju usluga);

b) pravo na ograničenje obrade.

U slučaju bilo kakvih sumnji, komentara ili žalbi od strane Korisnika na prikupljanje osobnih podataka ili metode korištenja, molimo da nas kontaktirate na privacy@boltoncroatia.hr

11. Izmjene, Dopune I Ažuriranja

Ova Politika privatnosti primjenjivat će se od datuma navedenog u Uvodu. Društvo može unijeti izmjene i/ili dopune ove Politike privatnosti, također i kao posljedicu naknadnih izmjena i/ili dopuna Važećih zakona o zaštiti podataka. O takvim će Vas izmjenama i dopunama isto Društvo redovito i unaprijed obavijestiti.

 

Airmax.hr koristi Cookies (Kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem cookies-a. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice airmax.hr kliknite na ''Slažem se'', ako želite vidjeti više informacija o kolačićima kliknite na ''Ne slažem se, želim saznati više o cookies-ima''. Slažem se